PRINT CARDS

Call Support Free: 026 70 220

Lightbox

WE CAN OFFER YOU

COMPLETE SOLUTIONS

FOR LIGHT ADVERTISING

Once we have received information about your wishes, our sales and design team will provide suggestions on existing ideas. Our team will also tell you about different solutions, which can fulfill your wishes to 100%.

Proper planning is important as it guarantees a high quality result that suits the environment and provides good visibility. In the initial phase, it is important to set aside time to consider different solutions and their consequences, in order to avoid compromises that may lead to an undesirable end result.

Once your requirements and wishes have been specified, our designers take over. They work with the production department and the project manager to ensure that everything is realistic and can be implemented. For different fonts and technical solutions, different methods are used, which requires complete sketches before the work begins.

När den slutliga skissen och offerten har bekräftats, skapar konstruktörerna en exakt modell och konstruktionsritningar med hjälp av speciella 3D-program för ljusreklama.

Detta steg är nödvändigt eftersom det säkerställer att den planerade konstruktionen är stabil och tål olika väderförhållanden, innan den faktiska tillverkningen påbörjas.

Denna fas är särskilt viktig i samband med speciallösningar, där vi kanske själva stöter på vissa utmaningar för första gången.

Vår produktionsavdelning använder sig av toppmoderna maskiner, inklusive en CNC-bänk, kantbock, svetsbänkar och ljusmätare, i olika stadier som en produkt måste genomgå innan slutförandet.

Under tillverkningsprocessen, följer produktionschefen en särskild arbetsprocess för att säkerställa att alla krav och tidsfrister uppfylls (inklusive ett optimalt installationsschema). Söljaren handhar all kommunikation mellan kunden och företaget under hela produktionsprocessen.

Förpackning och transport avgörs alltid av vilken typ av ljusreklamprodukt vi har att göra med. Både mjuka och hårda förpackningar används för att säkerställa att produkten når installationsplatsen i oskadat skick och med bibehållen kvalitet.

Utöver de närliggande områdena, har vi skickat våra produkter till både Skandinavien och USA. Vi har stor erfarenhet av säker förpackning och transport.

Once we have received information about your wishes, our sales and design team will provide suggestions on existing ideas. Our team will also tell you about different solutions, which can fulfill your wishes to 100%.

Proper planning is important as it guarantees a high quality result that suits the environment and provides good visibility. In the initial phase, it is important to set aside time to consider different solutions and their consequences, in order to avoid compromises that may lead to an undesirable end result.

Once your requirements and wishes have been specified, our designers take over. They work with the production department and the project manager to ensure that everything is realistic and can be implemented. For different fonts and technical solutions, different methods are used, which requires complete sketches before the work begins.

Contact Us


  Top

  Successfully! Oops!

  close

  Select options

  close
  X